Termin 4

T4 Reflektion

 Den tekniska och fjärde terminen på programmet blev vi introducerade till kursen programkonstruktion och ett nytt programmeringsspråk, C#. Den inledande uppgiften var att programmera valfri applikation mot en databas. Tillvägagångssättet var valfritt, med vissa krav på applikationens bakomliggande struktur. Nytt språk nya möjligheter tänkte vi och bestämde oss för att utveckla ett survivalspel till Androidplattformar. När vi insåg att våra kunskaper inte var tillräckligt omfattande och fötterna var nere på jorden igen bestämde vi oss slutligen för att göra en desktopapplikation som genererar träningsscheman för den vardagliga personen. Efter med mycket ny lärdom från alla fram- och motgångar under projektets gång hade vi ett resultat vi var nöjda med.

 

Detta projekt har legat som grund för resterande teknikkurser under terminen. Särskilt den databas vi skapade, den har kontenuerligt används för de nästkommande praktikfallen. Terminens gång har varit lärorik, vi har fått lära hur olika DotNet språk kan kommunicera med varandra, vad en böna inom javasammanhang innebär, hur en servlet kan interagera mot en klientserver, hur olika programmeringsspråk kan kommunicera mot en och samma webservice och slutligen fördjupade kunskaper inom teori och ramverk kring IT/IS-verksamheter.

 

Praktikfallen har varit omfattande och genomgående, jag har utökat mina kunskaper inom både back- och frontend programmering och fått en inblick i arbetet för en systemvetare. Upplägget på terminen har varit bra och IS-projektet vart ett gynnsamt sätt att avsluta terminen, att reflektera över vad som gjorts och varför har gett mig en djupare typ av förståelse.

Details

Comments


    Add comment

    Fields marked by '*' are required.