Termin 3

T3 Reflektion

I början på termin tre introducerades vi med genomgående teoretiska kurser, Verksamhetsarkitektur och Processmodellering. Inledningsvis kändes det tungt att inleda med endast teoretiska kurser, men med facit i hand var det ett bra sätt att förbereda inför kommande kurser. Innehavande en mer djupgående förståelse kring verksamheters uppbyggnad och dess affärsprocesser, var det mer begripligt hur en implementation av något slag skulle förberedas inför inom en organisation, väl passande till ERP-Teorin.

Den tekniska delen av terminen introducerades med lärdom kring praktiska affärssystem, i vårt fall Navision och SAP. Övergången från ERP-Teori till ERP-Praktik föll i min smak, efter all teori kring ERP var det spännande och utmanande att faktiskt få utöva praktikfall inom det. Den praktiska delen av databaskursen var extra intressant, vi fick lära att lagra och hämta databasrelaterad data till och från en javaapplikation. Projektetet var omfattande då de kunskaper som inlärts från tidigare terminer endast låtit oss programmera applikationer som sparar data i närminnet. Hur man sen skyddar bland annat all data som vi lagrat i vår databas fick vi lära oss genom kursen Informationssäkerhet.

 

All lärdom som dragits under terminen fick vi använda när vi klev in i rollen som konsulter under terminens sista moment, IS-Projektet. För min del kändes det som ett bra sätt att avsluta terminen, med all kunskap i hand var det enklare att se kursernas relevans till varandra. Trots all framgång och motgång under terminens gång var det skönt att få perspektiv hur allt vi fått lära går hand i hand.

Details

Comments


    Add comment

    Fields marked by '*' are required.