Termin 2

Elias Ulén

nice

 

for kontackt or mer information contact me on facebook: https://www.facebook.com/erik.westerlind
här är min fb-chatt: https://www.facebook.com/erik.westerlind

Details

här är jag

Details

Reflektion T2

Under termin två har vi gått igenom olika delkurser som behandlat hur system interagerar och påverkas av vår omvärld och miljö. Vi har fått lära hur projekt ska planeras, ledas och felsökas på bästa möjliga sätt och hur man som grupp fungerar psykologiskt och påverkas av inre och yttre faktorer. I och med terminens slut hade vi ett examinerande moment i form av en rapport, där vi använt kunskaper vi dragit lärdom av under terminens gång. Enligt min erfarenhet var det ett bra sätt att avsluta terminen, ett sätt att visa vad man lärt sig och hur man kan dra nytta av detta.

Ett önskemål från min sida är att göra om upplägget på gruppdynamikskursen. Relevansen till programmet finns men är inte glasklar, att kursen var mer kopplad till den faktiska systemvetarbranschen hade varit att föredra.

Details

information_of_my

Elias Ulén's profile picture

junior

country/västernorrlands län: Ecuador
 intresse: ca$h

Comments

Wow
02 January 2014, 3:56 PM

OOOOOOAOAAAAAAAAAAAAEEEEEEEEEEEEHHHHHHHH
02 January 2014, 3:59 PM

2 comments

    Add comment

    Fields marked by '*' are required.