Erik Svensson's profile picture Erik Svensson

Member of Informatik

About me

My name is Erik Svensson. I am currently a student at Lunds University, studying Informatics.

Reflexion HT2012

Denna termin var min första någonsin på en högskola. Jag tyckte dock verkligen om ämnet i början. Jag lärde mig mycket under de första delkurserna. Företagsekonomi har jag studerat lite innan, men det var skönt att utöka sina kunskaper lite. Redovisning och sånt är bra att ha koll på oavsett var man är i företagsvärlden.

När vi gick vidare mot modellering så var det helt nya ämnen för mig. Det var lite svårt att komma in i  och jag förstod inte så mycket först. Det var inte förrän IS-projektet och dess nästan fallerande som det började fastna för mig. Jag lärde mig dock att arbeta i Microsoft Visio och att utforma UML-scheman.

Under sen höst och vinter jobbade vi med IS-projektet. Då skulle vi utifrån ett case arbeta fram vilka behov en organisation hade och sedan utveckla ett informationssystem som hanterade detta samt själva utveckla en IT-lösning i Java. Min grupp under IS-projektet hade stora interna konflikter och tyvärr fick betyget lida. Dock ansåg vi det vara bättre att kämpa igenom våra skiljaktigheter och personliga konflikter än att bryta upp gruppen. Även detta har lämnat mig med nya erfarenheter, tillsammans med den kunskap som jag absorberat.

Programmeringen var något av det roligare vi gjorde, även om det var stundtals jobbigt det med. Jag hade läst Programmering A och B på gymnasiet. Det var även då Java jag läste, vilket är samma programmeringsspråk som delkurserna här fokuserade på. Tekniska ämnen har jag alltid tyckt varit intressanta. Detta gällde även delkursen Informations- och kommunikationssystem (IKT). Här led jag dock också av dåliga tentamensresultat, återigen på grund av händelser utanför studievärlden som påverkade mig.    


Details

Reflexion VT2013

Min andra termin på högskola började också på bra. Med ämnen som gruppdynamik och "organisation, verksamhet och IS" låg fokus mer på människor och organisationer än modeller och programmering. Detta föll mig väldigt bra och jag kände verkligen att jag var intresserad av ämnena. Jag lärde mig mycket om teorier angående hur människor agerar i individ, grupp och samhälle och hur detta påverkar organisationer. Vi läste även om verksamhetsomstruktureringar igenom att analysera artiklar som i sin tur analyserat omstruktureringar som skett i riktiga företag runt om i världen och hur resultatet av dessa blev. Vi bytte grupper ganska mycket och jobbade en relativt kort period i varje vilket var kul då man fick träffa lite nya människor eller knyta närmre band med folk man bara hejat på någon gång innan.

Vidare gick vi sedan till projektledning, interaktionsdesign och IT-rätt. Dessa ämnen var också intressanta. Projektledning tyckte jag var ett steg tillbaka mot det tekniska och praktiska vilket jag inte riktigt kände var min grej. Systemvetenskap är för mig intressantare när det handlar om analyser, inte praktik. Dock var kursen nyttig och informativ och jag lärde mig använda Microsoft Project för att skapa projektplaner. Jag känner mig mycket säkrare på projektarbeten överhuvudtaget efter kursen och det känns bra att ha en koll på planeringssidan.

Interaktionsdesignen var en rolig kurs, med mycket fokus på design och människor. Återigen blev det mycket praktiskt arbete med att designa en webbshopp i onlineplattformen Drupal. Det känns bra att ha den kunskapen inför framtida arbete då Drupal är en välanvänd plattform på nätet och det finns många fler funktioner än just webbshoppar. Det teoretiska på kursen handlade om hur människor använder teknik och hur man ska tänka för att hjälpa folk använda ens IT-tjänst.

IT-rätten var nog en av de mest seriösa kurserna kände jag. Att studera juridik (som dock var anpassad till att vi inte är juridikstudenter) var en annorlunda upplevelse, men också mycket rolig. Att ha en översiktlig uppfattning kring hur man arbetar med juridiska texter är alltid bra och jag känner att jag lärde mig mycket.

Parallellt under halva terminen jobbade vi även med ett andra IS-projekt. Här fick vi ett case som bestod av en analys av verksamheten "Verket". Vårt syfte var att komma med lösningar på de diverse problem vi spånade fram. Detta case var en riktig rapport, som plockats fram just för att det hade många brister. Det visade sig utmanande men ändå spännande. I detta fokuserade vi mer på att analysera och komma med lösningar i textform än att programmera fram mjukvarulösningar. I slutet av terminen opponerade vi på varandras arbeten inom klassen och fick feedback från andra grupper som då jobbat med samma case. Det visade sig nyttigt då även om vår grupp inte hade mycket att ändra så var det intressant att se vilken infallsvinkel andra tagit.

 

Details